Earth-Solo, an artistic and cultural platform for awareness-raising

Earth-Solo project led by Aftab Art Organization aims to focus on cultural events, artists and public figures for awareness raising and improving public engagement with climate change questions.

Earth-Solo project led by Aftab Art Organization aims to focus on cultural events, artists and public figures for awareness raising and improving public engagement with climate change questions. It provides a platform for people who recognize the value of connecting cultural, social, and political aspects with current climate issues. The first discussion panel of this project will take place on September 20th 2020. The panel will discuss challenges and opportunities within sustainable events and the role of the art performances in increasing social awareness about environmental issues. The program is followed by mutual discussion between panel and the audience.

The program is going to stream online for potential interested viewers. This is the first event of a series of panels, workshops, and performances arranged by Aftab Art Organization under the title of Earth-Solo.Earth-Solo-projekt som leds av Aftab Art Organization syftar till att fokusera på kulturella evenemang, konstnärer och offentliga personer för att öka medvetenheten och förbättra allmänhetens engagemang i klimatförändringsfrågor. Det ger en plattform för människor som erkänner värdet av att koppla kulturella, sociala och politiska aspekter med aktuella klimatfrågor. Den första diskussionspanelen för detta projekt kommer att äga rum den 22 oktober 2020. Panelen kommer att diskutera utmaningar och möjligheter inom hållbara evenemang och konstföreställningernas roll för att öka den sociala medvetenheten om miljöfrågor. Programmet följs av ömsesidig diskussion mellan panelen och publiken.

Programmet kommer att strömma online för potentiellt intresserade tittare. Detta är det första evenemanget i en serie paneler, workshops och föreställningar arrangerade av Aftab Art Organization under titeln Earth-Solo.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use