Dzień Bociana Białego

Wydarzenie promocyjno-edukacyjne skierowane do szkół z terenu Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Prelekcje dotyczące bocianów, ich biologii, migracji, wierzeń i symboliki.

White stork day.  Educational activities addressed to schools on the area of Bolimowski Landscape Park.Wydarzenie promocyjno-edukacyjne skierowane do szkół z terenu Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Prelekcje dotyczące bocianów, ich biologii, migracji, wierzeń i symboliki, ciekawostki 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use