Dzień Bez Śmiecenia

Beginning May 11th – No Litter Day till 5th June, we explain and instruct how to dispose of waste in an informed way, i.e., to segregate waste at the source.

We organize NO LITTER DAY since 2007

Non-waste day is a nationwide campaign to promote waste collection, recycling, carried out by Rekopol Packaging Recovery Organization S.A. This year, under the slogan I stand up for quality. I check! we encourage you to check whether we segregate waste properly. We created web postcard, website dzienbezsmiecenia.pl and educational campaign on Facebook.In Poland, from 9 May to 5 June activities are organized under the slogan of campaign.Jest to ogólnopolska kampania promująca selektywną zbiórkę odpadów oraz ich recykling, realizowana przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. W tym roku pod hasłem "Stawiam na jakość. Sprawdzam!" zachęcamy do sprawdzenia czy poprawnie segregujemy odpady. W ramach akcji stworzona została kartka internetowa, edukacyjna strona internetowa www.dzienbezsmiecenia.pl , na https://www.facebook.com/dzienbezsmiecenia prowadzone są działania promujące prawidłowe postępowanie z odpadami, na trenie kraju między 9 maja, a 5 czerwca organizowane są działania pod hasłem kampanii. Zestaw wydarzeń opublikowany jest na stronie w zakładce Wydarzenia. Zachęcamy wszystkich do przesyłania kartki do swoich znajomych i rodziny promując w ten sposób prawidłową segregację odpadów.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use