DZIAŁAMY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Zakładamy Tradycyjny Sad, organizujemy zbiórkę elektrośmieci oraz ciągle poszerzamy swoja wiedzę poprzez lekcje biologii poświęcone celom zrównoważonego rozwoju, a także wycieczkę do Ojcowskiego PN.

Activities that we undertake a week of sustainable development in our school:

1. Setting up an orchard as part of a Tradycyjny Sad project (more: https://tradycyjnysad.pl)

2. Participation in the collection of electro-waste (V contest “You give away electro-waste – you get rewards”.

3. Trip to Ojcowski National Park.

4. The presentations were prepared by eight grade students from our school about Sustainable Development Goals.

5. School bulletin board promoting the week of sustainable development in our school.W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju podejmuje w naszej szkole szereg działań do których należą:

1. Założenie i promowanie na forum szkoły oraz lokalnej społeczności mini sadu w ramach projektu Tradycyjny Sad. Projekt ma na celu zachowanie różnorodności biologicznej w szczególności starych odmian drzew, a także szeroko pojętą edukację. (więcej: https://tradycyjnysad.pl)

2. Organizacja zbiórki elektrośmieci w ramach V edycji konkursu "Elektrośmieci oddajesz - nagrody dostajesz!"

3. Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego.

4. Prezentacje multimedialne nt. celów zrównoważonego rozwoju przygotowane przez ósmoklasistów w ramach lekcji biologii.

5. Gazetka ścienna w holu głównym szkoły promująca Tydzień Zrównoważonego Rozwoju.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use