Dolina Neretve – razvoj i potencijali

Secondary school Metković organizes the Week of Sustainable Development, which includes the project “Neretva Valley – potentials and opportunities.”

Secondary school Metković organizes the Week of Sustainable Development, which includes the project “Neretva Valley – potentials and opportunities.” The project is linked to the global goal number 8 of “Decent Work and Economic Growth” which is recognized by the organizers as the most interesting in our town. The purpose of the project is to encourage pupils, other teachers and the general public to think about this issue. Project work will be based on a promotion of technological improving grid and industrial development with minimal negative impacts on the local and global environment. The emphasis will be to promote the establishment and growth of small and medium sized enterprises and the creation of new and revival of old products in the Neretva valley.DOLINA NERETVE - RAZVOJ I POTENCIJALISrednja škola Metković uključuje se u Tjedan održivog razvoja pripremom projekta „Dolina Neretve – potencijali i mogućnosti“. Navedeni projekt vezan je uz globalni cilj broj 8 „Dostojanstven rad i globalni rast“ koji je prepoznat od organizatora kao najzanimljiviji i na lokalnom i državnom nivou. Svrha projekta je potaknuti učenike, ostale nastavnike i svekoliku javnost na promišljanje upravo o ovoj problematici. Mlade je potrebno ohrabriti za daljnje obrazovanje kako bi se aktivno uključili u borbu za ostvarenje ne samo svojih poslovnih ciljeva, već i doprinijeli ukupnom boljitku i napretku društva. Kaže se „na mladima svijet ostaje“, a na nama je da ih uputimo i ohrabrimo u prepoznavanju vlastitih talenata i ostvarenju njihovih vizija i ideja vlastitim inovacijama i kreativnošću. Projektni rad temeljit će se na promociji tehnoloških unaprijeđenija i industrijskog razvoja s minimalnim negativnim utjecajima na prirodu i okoliš. Naglasak će biti na poticanju osnivanja i rasta malog i srednjeg poduzetništva te stvaranju novih i oživljavanju starih proizvoda doline Neretve. Učenici će se za Tjedan održivog razvoja pripremati u razrednim odjeljenjima tijekom projektne nastave radom u grupi. Svaka grupa imat će zadatak osmisliti vlastiti proizvod i razraditi njegovu proizvodnju što uključuje naziv proizvoda, sirovine, tehnološki proces i sl. Rezultate će prikazati izradom plakata. U rad će biti uključeni učenici više nastavnih smjerova: ekonomisti, građevinari, strojari, elektrotehničari, odjevni tehničari i kuhari. U Tjednu održivog razvoja pripremit će se izložba u predvorju škole i postaviti štandovi s proizvodima. Učenici će zainteresiranima tijekom cijelog tjedna prezentirati svoje proizvode. O navedenom događanju bit će informirani lokalni mediji i predstavnici Grada.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use