Discussion panel “How far are we on the way to achieving the Sustainable Development Goals?”

The panel discussion “How far are we on the way to achieving the Sustainable Development Goals?”

University Center for Environmental Studies and Sustainable Development (at the University of Warsaw) as the leader and coordinator of the Warsaw Metropolitan Center for Education for Sustainable Development (Regional Center for Education Warsaw Metropolitan) organizes a discussion panel “How far are we on the way to achieving the Sustainable Development Goals?”. The panel discussion, as part of the European Sustainable Development Week, ends this year’s series of 12 open thematic lectures, organized by the University Center for Environmental Studies and Sustainable Development, under the common slogan: “Various paths towards Sustainable Development 2030”.

 

The activity of RCE Warsaw Metropolitan, with the certificate of the United Nations University (Institute for the Advanced Study of Sustainability), is covered by the Honorary Patronage of the Polish Committee for UNESCO and media patronage of the EKOS – Club (Society) of Polish Environmental Journalists.

 

www.ucbs.uw.edu.plUniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (na Uniwersytecie Warszawskim) jako lider i koordynator Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (Regional Center for Education Warsaw Metropolitan) organizuje panel dyskusyjny „Jak daleko jesteśmy na drodze realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?”. Dyskusja panelowa, w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, kończy tegoroczny cykl 12 otwartych wykładów tematycznych, organizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, pod wspólnym hasłem: „Różne drogi ku Celom Zrównoważonego Rozwoju 2030”.

 

Działalność RCE Warsaw Metropolitan, z certyfikatem Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych (Institute for the Advanced Study of Sustainability), objęta jest Patronatem Honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz patronatem medialnym Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „EKOS”.

 

www.ucbs.uw.edu.pl 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use