Digital platform launch

Launch of a website dedicated to three exceptional Romanian personalities whose work was essential in advancing the concept of sustainable development: Antipa, Brâncuși, Roegen

traditiicreative.ro/precursori is an interactive digital platform providing comprehensive research and educational sources, dedicated to the contributions of Grigore Antipa, Constantin Brâncuși, Nicolae – Georgescu Roegen to formulating the concept of “sustainable development”. The work of the three Romanian geniuses, grounded in the study of the relationship between humans-nature-community in the traditional Romanian society, contributed to shaping the present-day notion of “circular economy”. This online instrument advocates that observing the cycles of nature is an innate human behaviour. Once people become aware of this fact, the implementation of sustainable development principles gets to be taken for granted.

The website is part of a necessary public conversation, urging the citizens to realise that the support of each one of them is required in order to achieve the Sustainable Development Goals before the climate change becomes irreversible. Ultimately, this resource demonstrates that building a sustainable world is, above all, an act of culture.

The digital platform provides the public with interactive resources to allow a better understanding of the original concepts developed by the three great men. Also, it gives teachers access to multidisciplinary open educational resources for online learning.

The website is developed by DC Communication, as part of the cultural project “Is developing a sustainable world a cultural act? Antipa, Brâncuși, Georgescu-Roegen ”, implemented in collaboration with the National Museum of Natural History “Grigore Antipa”, the Department for Sustainable Development and the Ivan Patzaichin – Mila 23 Association, co-financed by the National Cultural Fund Administration (AFCN).traditiicreative.ro/precursori este o platformă digitală interactivă, de documentare și educație alternativă, dedicată contribuțiilor lui Grigore Antipa, Constantin Brâncuși, Nicolae - Georgescu Roegen la teoretizarea ideii de „dezvoltare durabilă”. Opera celor trei români de geniu, bazată pe studierea relației om-natură-comunitate din societatea tradițională românească, a contribuit la stabilirea coordonatelor economiei circulare. Astfel, devine evident faptul că o atitudine firească, aceea de respectare a ciclurilor naturii, poate constitui fundamentul pentru principiile dezvoltării durabile. Website-ul se înscrie într-o amplă conversație publică prin care cetățenii sunt îndemnați să conștientizeze că doar cu sprijinul fiecăruia dintre ei se pot atinge Obiectivele de dezvoltare durabilă înainte ca schimbările climatice să devină ireversibile. Această sursă demonstrează faptul că dezvoltarea unei lumi durabile este, de fapt, un act profund cultural.

Platforma digitală pune la dispoziția publicului resurse documentare interactive de fixare a unor concepte originale dezvoltate de cei trei vizionari. În plus, vine în sprijinul profesorilor care caută resurse educaționale deschise, pluridisciplinare, pentru a le aplica în procesul de învățare online.

Website-ul este dezvoltat de DC Communication, în contextul proiectului cultural „Este dezvoltarea unei lumi durabile un act cultural? Antipa, Brâncuși, Georgescu-Roegen”, realizat în colaborare cu Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și cu Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use