DIGITAL CLEANUP WEEK

We delete unnecessary data and files – such as duplicate photos and videos – from our devices, to reduce our carbon footprint and stop climate warming.

All our employees are invited to delete unnecessary data and files – such as duplicate photos and videos – from their devices, to reduce our carbon footprint and stop climate warming. We collect data before and after cleaning to calculate our reduced footprintKutsume kõik oma töötajad üles kustutama oma seadmetest mittevajalikud andmed ja failid (nt dubleeritud fotod ja videod), et vähendada meie süsiniku jalajälge ja peatada kliima soojenemine. Kogume infot, kui palju mälu on kasutuses meie seadmetes enne ja pärast puhastamist, et arvutada välja meie vähendatud jalajälg

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use