Development Forum

Development Forum aims to raise public awareness about interconnection of global and local issues and to encourage cooperation of local communities dealing with global challenges.

During Development forum we will share our experience of living within a global world with local and national activists and international leaders, thus enriching our understanding of local and global interactions as well as envisioning positive local and global futures. Our discussions will result with resolution that would forward our hopes to policy makers and will be transferred to European level advocacy.Attīstības foruma mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par globālās attīstības jautājumiem un sekmēt sadarbības iniciatīvu potenciālu starp kopienām kā instrumentu globālajai attīstībai. Pasākuma dalībnieki interaktīvā veidā diskutēs, uzklausīs iedvesmas stāstus un dalīsies ar savu praktisko pieredzi un zināšanām, padziļinot izpratni par vietējiem un globālajiem procesiem un meklējot konkrētas tālākas sadarbības iespējas kopīgas ilgtspējīgas nākotnes veidošanai.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use