Designers From The Golden Hill

The promotion of the book “Designers from the Golden Hill – from Mons Aureus to the Bauhaus” is also a presentation of the concept of the “New European Bauhaus”.

The promotion of the book “Designers from the Golden Hill – from Mons Aureus to the Bauhaus” is also a presentation of the concept of the “New European Bauhaus”. The presentation will be organize as part of the concept of the EU program called “New European Bauhaus” as a joint project idea of the City of Osijek and Youth Association Breza. The whole project is carried out under the slogan “The new European Bauhaus is attractive, sustainable and common”.

It is a book about two very important personalities – textile designer of European reputation Otti Berger, born in the Baranja village of Zmajevac (1898) and visionary designer and architect Andor Weininger, born in the Baranja village of Karanac (1899).

Conceptually, the book is not a typical monograph of artists, but follows their life and creative path in the context of the natural and cultural environment of the space from which they originated with all the subtle and broken connections and relationships of the region from which they left to the world.Promocija knjige „Dizajneri sa Zlatnog brda - od Mons aureusa do Bauhausa" ujedno je i predstavljanje koncepta Novog europskog Bauhausa. Predstavljanje je dio koncepta programa EU pod nazivom Novi europski Bauhaus kao zajedničke projektne ideje Grada Osijeka i Udruge za rad s mladima Breza. Cijeli projekt provodi se pod sloganom „Novi europski Bauhaus je atraktivan, održiv i zajednički“.

Radi se o knjizi o dvije vrlo značajne ličnosti - dizajnerici tekstila europskog renomea Otti Berger, rođenoj u baranjskom selu Zmajevcu (1898.) te vizionarskom dizajneru i arhitektu Andoru Weiningeru, rođenom u baranjskom selu Karancu (1899.).

Koncepcijski, knjiga nije tipična monografija umjetnika, već prati njihov životni i stvaralački put u kontekstu prirodnog i kulturnog ambijenta prostora iz kojega su potekli uz sve suptilne i isprekidane veze i odnose kraja odakle su krenuli u svijet, do tragova koje su u njemu ostavili.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use