Debate: Słupsk – Green City of the New Generation?

Słupsk – Green City of the New Generation?

Open meeting with experts from across the Polish combined with the presentation of the diagnosis and outcome of focus groups’ research among residents . The discussion is to focus on further directions of City Development Strategy 2022.Otwarte spotkanie z ekspertami z całej Polski -  nominowanymi do prezydenckiej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zielonej Modernizacji Miasta -  połączone z prezentacja diagnozy i wyniku badań fokusowych przeprowadzonych wśród mieszkańców. Dyskusja ma skupiać się na dalszych kierunkach rozwoju miasta w strategii zrobić 2022 r .

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use