DAMBOVITA DELIVERY 2022 – A PREMISE FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF DÂMBOVITA RIVER

During ESDW, Ivan Patzaichin – Mila 23 Association & the Department for Sustainable Development join forces at Dâmbovița Delivery III with interactive activities for the public to understand the SDGs.

On the occasion of ESDW, the Ivan Patzaichin – Mila 23 Association & the Department for Sustainable Development join forces at Dâmbovița Delivery III with debates & educational activities to understand the importance of water for sustainable development.

On Friday, a conference dedicated to the river that runs through Bucharest, Dâmbovița, a river in harmony with the city, will be held.

On Saturday, there is a spectacular tour of Dâmbovița with rowing boats between the National Library and Mihai Bravu, in the United Rivers of Romania Caravan.

On Saturday and Sunday, canoe and SUP rides on the river, educational model boat building, and creative recycling workshops will take place, as well as an exhibition of volumetric models to promote the Sustainable Development Goals.Cu prilejul ESDW, Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 și Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și-au unit forțele la Dâmbovița Delivery III cu dezbateri și activități educaționale de înțelegere a importanței apei pentru dezvoltarea durabilă.


Vineri are loc conferința dedicată râului care străbate Bucureștiul, Dâmbovița, un râu în armonie cu orașul.


Sâmbătă, are loc o spectaculoasă parcurgere a Dâmboviței cu bărci cu vâsle între Biblioteca Națională și Mihai Bravu, în Caravana Apele Unite pe Dâmbovița.


Sâmbătă și duminică sunt organizate plimbări pe râu cu canotcile și SUP-urile, ateliere educaționale de construcție de machete de bărci și de reciclare creativă, precum și o expoziție de machete volumetrice destinate promovării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use