“Człowiek i środowisko”

Przedstawienie teatralne “Człowiek i środowisko” w wykonaniu amatorskiej, dziecięcej grupy teatralnej “Śnieżynki” działającej przy Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach w Ligowie.

Przedstawienie teatralne “Człowiek i Środowisko” w wykonaniu amatorskiej, dziecięcej Grupy teatralnej “Śnieżynki” działającej Przy Centrum Kształcenia na odległość NA Wsiach w Ligowie. Celem przedstawienia JEST zwrócenie Uwagi na: problemem nadmiernego wycinania Drzew w amazońskiej dżungli, braku Wody i pożywienia min. w Afryce. Zanieczyszczenia Powietrza powodującego smog na przykładzie Krakowa oraz ocieplania klimatu. Przedstawienie skutków Jakie te zjawiska za soba pociągają dla przyszłych Pokoleń. Przedstawienie zostanie Wykonane kilkakrotnie dla Różnych grup wiekowych: przedszkolnej, dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Przedstawienie teatralne "Człowiek i Środowisko" w wykonaniu amatorskiej, dziecięcej grupy teatralnej "Śnieżynki" działającej przy Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach w Ligowie. Celem przedstawienia jest zwrócenie uwagi na: problemem nadmiernego wycinania drzew w amazońskiej dżungli, braku wody i pożywienia min. w Afryce. Zanieczyszczenia powietrza powodującego smog na przykładzie Krakowa oraz ocieplania klimatu. Przedstawienie skutków jakie te zjawiska za sobą pociągają dla przyszłych pokoleń. Przedstawienie zostanie wykonane kilkakrotnie dla różnych grup wiekowych: przedszkolnej, dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use