Craft with foresters in European Sustainable Development Week

Spend a day in our botanical garden – rest, play and learn about former and present usage of forest resources, biodiversity, see theatre play and patchwork vernissage! Enjoy being outside!

For the second time we invite you to celebrate ESDW in the Forest Botanical Garden ‘Marszewo’

‘Craft with foresters’ fest is a part of ‘Garden Sundays’ – events organized by Gdańsk Forest District for individual visitors in our garden from April to end of September each year.

During the fest specialists in different fields and representing varied institutions will present issues connected i.a. with former and present usage of forest resources, biodiversity and art.

This year’s picnic will consist of day and evening parts. The day part (from 10:00 to 17:00) will include: workshops on wood usage, bushcraft, wood carving, leathercraft and cooking of venison, observations of bees in beehives, field game: ‘Explore goals of sustainable development’, nettle soup degustation, botanical exhibition, theatre play, patchwork vernissage, workshop about waste segregation.  And during the evening part (20:30-23:00) there will be workshop focused on baths.Po raz drugi zapraszamy do świętowania ETZR w Leśnym Ogrodzie Botanicznym "Marszewo".

Piknik „Craftuj z leśnikami” to coroczna impreza w ramach cyklu Ogrodowych Niedziel, organizowanych przez Nadleśnictwo Gdańsk w naszym ogrodzie dla indywidualnych odwiedzających w okresie od kwietnia do końca września.

W trakcie pikniku specjaliści różnych dziedzin i z różnych instytucji zaprezentują zagadnienia dawnego i współczesnego wykorzystania zasobów leśnych, różnorodności biologicznej i sztuki.

Tegoroczny piknik podzielony jest na część dzienną i wieczorną. Dzienna, trwająca w godzinach 10:00-17:00 obejmować będzie m.in.: warsztaty z użytkowania drewna, puszczaństwa, snycerstwa, kaletnictwa i przyrządzania dziczyzny, obserwacje uli z żywymi pszczołami, degustację zupy z pokrzyw, pokazy botaniczne, grę terenową „Poznaj cele zrównoważonego rozwoju”, spektakl teatralny  i wernisaż prac patchworkowych. Część wieczorna (20:30-23:00) to zajęcia dotyczące nietoperzy.


Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use