“Constantin Bratescu” National Conference

Scientific conference including research papers of Geography students focusing on sustainable development and territorial planning issues.

The scientific conference includes research papers of Geography students (Bachelor and Master programs) across Romania focusing on sustainable development and territorial planning issues. Two additional workshops within the program of the conference engage professionals in sustainable development and green employment to provide students experience and good practices exchange in developing competences and gaining skills for their future green careers based on their geographical background.Conferința științifică este dedicată prezentării rezultatelor de cercetare ale studenților geografi din România (înscriși în cadrul unui program de licență sau master). Tematica manifestării este complexă, conferința incluzând comunicări ce vizează probleme de dezvoltare durabilă și planificare teritorială. În cadrul programului conferinței, două workshopuri adiționale urmăresc conectarea studenților cu profesioniști din domeniul dezvoltării durabile, pentru un schimb de experiență și de bune practici în dezvoltarea de competențe și abilități necesare viitoarei lor cariere geografice.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use