“Constantin Bratescu” National Conference

“Constantin Bratescu” National Conference is a scientific conference dedicated to Geography students and teachers in Romania, organised in partnership with APGR and SURE.

The scientific conference promotes the research projects of Geography students and teachers in Romania. The participants share their knowledge and best practices of sustainable development on: the quality of the environment, climate changes, management of protected natural areas, and quality of life. The conference presentations enhance better spatial planning policies for the governance of urban and rural spaces in the view of reducing pollution and environmental degradation.Conferința științifică promovează proiectele de cercetare ale studenților și profesorilor de geografie din România. Participanții la eveniment prezintă aspecte analitice și bune practici în domeniul dezvoltării durabile, pe diverse teme: calitatea mediului, schimbări climatice, gestiunea ariilor naturale protejate și calitatea vieții. Prezentările susținute în cadrul conferinței contribuie la conturarea unor mai bune politici publice de planificare teritorială pentru guvernanța spațiilor urbane și rurale, pentru a reduce poluarea și degradarea mediului.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use