Conscious Health

An event about human health. Balance between body-soul and spirit.

Motto: “Man is not a being who has spiritual experiences. He is a spiritual being who now lives a human experience. “The body, the soul and the divine spirit – the three fundamental aspects of human existence. Any of these three neglected, leads to a lack, which in turn makes illness, suffering and ignorance or self-forgetting, appear in our lives. At the opposite end, healthy, balanced, happy life implies a constant and simultaneous concern at all levels of each of these three plans of our existence. Some doctors, nutritionists, athletes, scientists, etc. emphasize the health of the body. Psychologists, artists or romantics, for example, focus their attention on the beauties of the soul. But only those initiated in the mysteries of spirituality gain the wisdom and the infinite love that they find in the endless sphere of the divine spirit. Mankind has made important steps in the last decades in the holistic knowledge of both the human being and the universe in which he lives. Healthy eating, proper physical exercise, conscious use of bioenergy, benevolent thinking, creative activities, profound yoga meditation and prayer to God are just some of the improvements that man seeks tirelessly to integrate into his everyday life. The series of presentations we are going to meet is in this benevolent intention of humanity. We will present practical methods of preserving or recovering health such as vitamin C, rock oil, flaxseed oil or distilled water and chromotherapy. We will jointly do breathing exercises that increase vitality. We will study the fine mechanisms of the psyche, encompassing forgiveness, superior understanding and beneficial creative visualization. We will also present some techniques of concentration and meditation with which we can gradually control our minds, and last but not least, we will make incursions into the mysterious and sublime reality of the divine. Vitamin C DisclosuresThe first of these presentations will reveal some less-known facts about vitamin C that anyone should know to maintain their health. We will face some myths about vitamin C with the reality of scientific data. We will also realize a short telepathic exemplification evoking in our being a specific energy of the Macrocosm. Finally, for those who want it, we can broadcast an exciting documentary film about super foods, but not before heaving a creative dialogue with you.You are welcome!Motto: “Omul nu este o ființă care are experiențe spirituale. El este o ființă spirituală care acum trăiește o experiență umană.”Trupul, sufletul și spiritul divin – cele trei aspecte fundamentale ale existenței umane. Oricare dintre acestea trei este neglijată, duce la o lipsă care la rândul ei face să apară în viața noastră bolile, suferința și ignoranța sau uitarea de sine.La polul opus, viața sănătoasă, echilibrată și fericită implică o preocupare constantă și în același timp simultană la nivelul fiecăruia dintre aceste trei planuri ale existenței noastre.Unii medici, nutriționiștii, sportivii, oamenii de știință etc., pun accentul pe sănătatea trupului. Psihologii, artiștii sau de pildă romanticii își îndreaptă preponderent atenția către frumusețile sufletului. Însă numai cei inițiați în misterele spiritualității obțin înțelepciunea și iubirea nepieritoare pe care o descoperă extaziați în sfera nesfârșită a spiritului dumnezeiesc.Omenirea a realizat în ultimele decenii pași importanți în cunoașterea holistică atât a ființei umane cât și a universului în care trăiește. Hrana sănătoasă, exercițiile fizice adecvate, utilizarea conștientă a bioenergiei, gândirea binefăcătoare, activitățile creatoare, meditația yoghină profundă și rugăciunea către Dumnezeu sunt doar câteva din îmbunătățirile pe care omul urmărește neobosit să le integreze în viața sa de zi cu zi.Seria de prezentări pe care le vom realiza se încadrează în această intenție binefăcătoare a umanității. Vom prezenta metode practice de păstrare sau redobândire a sănătății cum ar fi de pildă cu ajutorul vitaminei C, a țițeiului, a uleiului de in sau a apei distilate și a cromoterapiei. Vom realiza împreună exerciții de respirație care cresc puterea de viață. Vom studia mecanismele fine ale psihicului înglobând iertarea, înțelegerea superioară și vizualizarea creatoare binefăcătoare.De asemenea, o să prezentăm unele tehnici de concentrare și meditație cu ajutorul cărora putem să ne controlăm gradat mintea, și nu în ultimul rând, vom realiza incursiuni în realitatea cea misterioasă și plină de sublim a dumnezeiescului.Dezvăluiri despre vitamina CPrima dintre aceste prezentări va dezvălui unele adevăruri prea-puțin cunoscute despre vitamina C pe care oricine ar trebui să le cunoască spre a-și menține sănătatea. Vom confrunta unele mituri despre vitamina C cu realitatea unor date științifice.De asmenea, vom realiza împreună și o scurtă exemplificare telepatică evocând în ființa noastră o energie specifică a Macrocosmosului.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use