Conference of the project “Open up a Borders for Adventures and new Travel Opportunities”

First Croatian conference on voluntourism as the part of the project “Open up a Borders for Adventures and New Travel Opportunities”

Association “MI” – Split in partnership with ADP Zid from Podgorica, Herceg Novi County, Association Bonsai and Association of Croatian Travel Agencies is implementing a project “Open up a Borders for Adventures and New Travel Opportunities”  As a part of the project we are organizing a first Croatian conference on voluntourism. Voluntourism connects the best goals of civil sector with excitement and adventurous spirit of touristic trip in order to make a stimulating vacation of public interest, focused on the society and the benefit of the community. Voluntourism, as the word itself says, offers travelling on a vacation while volunteering at the destination.At the conference we plan to present innovations related to this kind of tourism, as well as concrete examples of voluntourists’ participation in the communities of Croatia and Montenegro.Udruga „MI“ – Split u partnerstvu s ADP Zid iz Podgorice, Općinom Herceg Novi, Udrugom Bonsai i Udrugom hrvatskih putničkih agencija provodi projekt „Otvorite granice za pustolovine i nove mogućnosti putovanja“. U skopu projekta organizira se prva hrvatska konferencija o volonturizmu. Volonturizam spaja najbolje ciljeve civilnog sektora s uzbuđenjem i avanturističkim duhom turističkog putovanja kako bi se stvorio stimulativan odmor od javnog interesa, usmjeren na društvo i korist zajednice. Volonturizam nudi, kao što sama riječ kaže, putovanje radi odmora uz volontiranje na odredištu putovanja.Na konferenciji ćemo predstaviti inovacije vezane uz ovakav oblik turizma, kao i konkretne primjere sudjelovanja volonturista u zajednici u pregraničnom prostoru Hrvatske i Crne Gore.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use