Conference: Livability & Affordability in the Digitized City

The conference focuses on effects of the digital age that become more and more visible in the cities we live in and will play a shaping role in their future.

Digital solutions mark a new era in energy efficient and sustainable housing. Digital technologies and applications such as smart appliances or digitalized energy systems will soon be able to estimate the optimal need of energy and deliver it at the right time at the lowest cost. Digitized cities may be the key for energy efficient, affordable and sustainable living environment.

In a country that serves as a role model for e-governance the annual agenda-setting event around affordable housing in Europe will bring together more than 150 representatives of housing associations across Europe, policymakers and the civil society in an exchange that generates evidence-based policy suggestions. The effects of the digital age become more and more visible in the cities we live in and will play a shaping role in their future. The question of data, smart city ideas or evolving collaborative governance models are just some aspects of this bigger trend unfolding. Digitaalsete lahenduste kasutuselevõtt märgib uue ajastu algust energiatõhusas ja jätkusuutlikus elamumajanduses. Peagi suudavad uued tehnoloogiad hinnata meie energiavajadust ja leiavad meie jaoks kõige kulutõhusamad lahendused. Digitaalsed linnad võivad olla see võti, mida vajame energiatõhusa, taskukohase ja jätkusuutliku elukeskkonnani jõudmiseks.


E-valitsemise poolest tuntud Eestisse kogunevad juuni alguses enam kui 150 elamuorganisatsioonide juhti, poliitika kujundajat ja kodanikuühiskonna esindajat kõikjalt Euroopast, et kogemuste vahetamise käigus jõuda ettepanekuteni elamuvaldkonna poliitikate planeerimiseks.

Digitaalajastu mõjud on saamas linnades järjest enam nähtavaks ja mängivad kujundavat rolli meie elukeskkonna tulevikus. Andmehaldus, targa linna ideed ja koostööl põhinevad juhtimismudelid on siin vaid osa laiemast avalduvast trendist.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use