Community learning

The Children’s creative center “Dokkica” with students from the Faculty of Philosophy in Osijek will design a module of nonformal education for children with sustainable development topics.

The Children’s creative center “Dokkica” within the week of the European Week of Sustainable Development, will hold a workshop with students of the “Education and Development for Sustainable Development” from the Faculty of Philosophy in Osijek. Students will be introduced with project “Community learnig” and they will design a module of nonformal education for children with sustainable development topics that will be used in the eduaction “Pupil for the Future”. In this way, students will link up with the example of good project implementation practice on sustainable development and at the same time give an active contribution to the creation of one of the project activities.Dječja osječka kreativna kućica u sklopu tjedna obilježavanja Europskog tjedna održivog razvoja održat će radionicu sa studentima kolegija "Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj" sa Filozofskog fakulteta u Osijeku. U sklopu radionice studentima će se predstaviti projekt "Učenje u zajednici" koji se bavi održivim razvojem, a studenti će osmisliti jedan modul neformalne edukacije za učenike s temama održivog razvoja koji će se koristiti u edukaciji "Učenik za budućnost" u sklopu navedenog projekta. Na ovaj način studenti će se povezati s primjerom dobre prakse provedbe projekta na temu održivog razvoja, a ujedno i dati aktivan doprinos u kreiranju jedne od projektnih aktivnosti.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use