Community Gardening

Share with us the joy of community gardening. We invite you to change with us the surface of postindustrial Silesian town but we also share good practices so you could do the same in your area.

Does a man live for himself alone? Consumes and generates costs to others? Once, in our town people had lovely gardens adjacent to rough post industrial grounds covered with brushwood and undergrowth. Garden waste used to be disposed on to communal areas, which were used by people who did not have gardens. We set up a community of citizens who care about the communal space. In 2015, we established 12 community gardens – in the neighborhoods, schools, kindergartens, clinics, parishes, nursing homes for the elderly, orphanages, postindustrial areas.  In Ruda Slaska people fell in love with gardening and treat urban space as shared responsibility. The city blooms! The project has already involved 250 people – you are welcome to join us too!Czy człowiek żyje tylko dla siebie? Konsumuje pozostawiając innym tylko koszty? Dawniej w naszym miasteczku ludzie mieli ładne ogrody, a tuż za ich płotami były zarośnięte chaszczami tereny poprzemysłowe. Odpady z ogrodów wyrzucano na tereny wspólne, z których korzystali ludzie niemający ogródków. Zawiązaliśmy wspólnotę mieszkańców dbających o wspólną przestrzeń. W 2015 założyliśmy 12 ogrodów wspólnotowych – przy sąsiedztwach, szkołach, przedszkolach, przychodniach lekarskich, parafiach, domach opieki dla seniorów, domach dziecka, na terenach poprzemysłowych. W roku 2016 rozwijamy te ogrody i zakładamy kolejne. Włączamy w zakładanie ogrodów młodzież z Polski, Rosji, Ukrainy i Niemiec i pokazując jak przez wspólne ogrodnictwo budujemy demokrację lokalną. W Rudzie Śląskiej ludzie pokochali ogrodnictwo, przestrzeń miejską traktują jako wspólną odpowiedzialność. Miasto kwitnie i owocuje! W projekt już 250 osób – zapraszamy też Ciebie! 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use