Circular economy roots in romanian approach

The circular economy roots in Romanian cultural heritage are very strong. We want to promote this heritage in order to stimulate the engagement for the implementation of the SDGs.

Romanian Department of Sustainable Development organized the conference „The Roots of the Circular Economy in Romanian Thinking”. The event brought together representatives of academia and public institutions to discuss the principles of circular economics based on the role of prominent figures in Romanian science and culture in substantiating a type of economic thinking defined by sustainable resource management.

The debate started from the contribution of the Romanian economist and mathematician Nicolae Georgescu-Roegen, who laid the foundations of the bioeconomic theory – a revolutionary paradigm that links the economic process with ecology. Also, the discussion extended to the legacy of biologist and anthropologist Grigore Antipa on the green economy, as well as the artistic technique of Constantin Brâncuși that integrates the peasant way of creation.

The challenge we launch is to facilitate the takeover in the everyday culture of the understanding that respecting nature’s cycles in traditional peasant communities can be transferred, naturally and with minimal effort, into principles perfectly compatible with sustainable development.Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a organizat conferința Rădăcinile economiei circulare în gândirea românească. Evenimentul a reunit reprezentanți din mediul academic și universitar la o discuție despre principiile economomiei circulare plecând de la rolul unor figuri marcante ale științei și culturii românești în fundamentarea unui tip de gândire economică definită prin gestionarea sustenabilă a resurselor.

Dezbaterea a pornit de la contribuția economistului și matematicianului român Nicolae Georgescu-Roegen, cel care a pus bazele teoriei bioeconomice – paradigmă revoluționară care leagă procesul economic de ecologie. De asemenea, discuția s-a extins către moștenirea biologului și antropologului Grigore Antipa privind economia verde, cât și tehnica artistică a lui Constantin Brâncuși care integrează modul de creație țărănesc.

Provocarea pe care o lansăm este să facilităm preluarea în cultura cotidiană a înțelegerii faptului că respectarea ciclurilor naturii în comunitățile țărănești tradiționale se poate transfera, cu naturalețe și un minim efort de asumare, în principii perfect compatibile cu dezvoltarea durabilă.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use