Children’s Day in Karkonosze National Park

We would like to invite you to celebrate Children’s Day in the Karkonosze National Park Information Centre located on the Leśna Street 9 in Karpacz.

We would like to invite you to celebrate Children’s Day in the Karkonosze National Park Information Centre located on the Leśna Street 9 in Karpacz.

Among the attractions we invite you on a tour themed “Discovering the world of lichens” and terrain game “Treasures of the forest elf”. A lot of games will be waiting for visitors all related to the nature of the Karkonosze Mountains and environment. Puzzles, educational games and multimedia presentations will be organized too.Serdecznie zapraszamy do świętowania Dnia Dziecka w Centrum Informacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego, znajdującym się przy ul. Leśnej 9 w Karpaczu.

Wśród atrakcji zapraszamy na wycieczkę tematyczną „Odkrywamy świat porostów” oraz grę terenową „Skarby leśnego skrzata”. Na odwiedzających będą czekać liczne zabawy związane z przyrodą Karkonoszy i ochroną środowiska, zagadki i gry edukacyjne oraz prezentacje multimedialne.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use