Catalonia Alliance 2030 conference: ‘An Agenda for times of crisis? Challenges and opportunities for the achievement of the SDGs in 2030’

The Catalonia Alliance 2030 organizes this conference, which will analyze the validity of the 2030 Agenda in the current context of crisis and the main challenges on a global and domestic level.

Since the United Nations adopted the resolution ‘Transforming our world: The 2030 Agenda for sustainable development’ in 2015, there have been advances and setbacks in the global achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). At the present moment, however, multiple crises are converging, many of them with a marked structural character. The climate emergency, the increase in social inequalities, the scarcity of raw materials, the increase in the price of energy, the accelerated and unprecedented loss of biodiversity (and the services provided by ecosystems) at scale worldwide, among others, are putting planetary sustainability and the present and future of Humanity at stake.

In this context, recognized experts will analyze these challenges and the role of the 2030 Agenda and its 17 SDGs in addressing them.Des que l’any 2015 les Nacions Unides van adoptar la resolució Transformar el nostre món: L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, hi ha hagut avenços i retrocessos en l’assoliment global dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). En el moment actual, però, conflueixen múltiples crisis, moltes d’elles amb un marcat caràcter estructural. L’emergència climàtica, l’increment de les desigualtats socials, l’escassetat de primeres matèries, l’encariment del preu de l’energia, la pèrdua accelerada i sense precedents de la biodiversitat (i dels serveis que proporcionen els ecosistemes) a escala mundial, entre altres, estan posant en joc la sostenibilitat planetària i el present i futur de la Humanitat.

En aquest context, la conferència analitzarà aquests reptes i el paper de l’Agenda 2030 i els seus 17 ODS per abordar-los. Per aquest motiu l’acte constarà d’una conferència inicial, a càrrec del Dr. Àngel Castiñeira Fernàndez, director de la Càtedra Lideratges i Governança Democràtica d’ESADE, seguida d’una taula rodona amb persones expertes vinculades a l’entorn del CADS i l’Aliança Catalunya 2030: la Francina Alsina i Canudas, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social (membre de l’Aliança Catalunya 2030), l’Alba Cabañas Varales, assessora Sènior d'Estratègies de Sostenibilitat (consellera del CADS), el Dr. Joan Pino i Vilalta, director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (conseller del CADS i en Joan Vila i Simon, director executiu d’LC Paper 1881 SA (conseller del CADS). L’acte comptarà amb la intervenció inicial de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i del president del CADS.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use