Bun pentru gust, bun pentru sanatate, bun pentru planeta !

Sensibilizarea publicului față de produsele alimentare bune și cumpărarea produselor sale prin favorizarea producțiilor durabile.

Since 2010, the Feast of Taste in Romania passionately promotes the circular economy through targeted actions throughout the year by declining: Good for taste, good for health, good for the planet!Din 2010, Sărbătoarea gustului din România promovează cu pasiune economia circulară prin acțiuni direcționate pe tot parcursul anului prin scăderea: Bună pentru gust, bună pentru sănătate, bună pentru planetă!

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use