Building on a Sustainable World: Antipa, Brâncusi, Georgescu-Roegen

#ExpoArgument –

exhibition by Teodor Frolu and Dan Vezentan –

August 6 – September 30, 2020 –
Grigore Antipa National Museum of Natural History, Bucharest

The exhibition challenges its visitors to an unexpected encounter with the ideas of three giant Romanians who jolted the universal science, economy and art of their time: Grigore Antipa, Constantin Brâncuși and Nicolae Georgescu-Roegen.

The exhibition uniquely recovers original concepts and visions of the three individuals, whose insights regarding sustainable development keep them at the forefront of human advancement.

Artistic dioramas allow visitors to examine how traditional culture sustainably informs and builds knowledge which is indispensable for long-term development. The dioramas and Harverster art installation, located on the lawn in front of the Antipa Museum, engages into a multidisciplinary argument for the bold statement building up a sustainable world is, above all, an act of culture.

The lifetime work of the three visionaries has generated, in the last hundred years, invaluable grounds for topical priorities such as ecological economy, circular economy and concerns regarding the depletion of resources. The transition to a life lived in harmony with the Planet depends on people acknowledging the principles of developing a sustainable society. This acknowledgement and the eventual change of behaviour is facilitated by culture. Through their achievements, the three personalities made history, and their scope exceeded Romania. Therefore the culture of the past becomes a resource for the future, redeeming the lost faith of Romanians in their role in the common destiny of mankind.

The exhibition is available until September 30, 2020 at the National Museum of Natural History Grigore Antipa. More information about the exhibition: https://traditiicreative.ro/precursori/

The event is organized by DC Communication, in collaboration with Ivan Patzaichin – Mila 23 Association and the National Museum of Natural History Grigore Antipa.DE CE NE RABDĂ PĂMÂNTUL?

Antipa, Brâncuși, Georgescu-Roegen


6 august – 30 septembrie 2020


#ExpoArgument


Expoziția „De ce ne rabdă Pământul?” le propune vizitatorilor muzeului o întâlnire surprinzătoare cu ideile unor români de geniu, care și-au lăsat amprenta în știința, economia și arta universală: Grigore Antipa, Constantin Brâncuși și Nicolae Georgescu-Roegen.

Expoziția recuperează, în mod inedit, concepte și viziuni originale dezvoltate de cei trei, a căror intuiție în ceea ce privește dezvoltarea durabilă îi plasează (chiar și) astăzi în avangardă.

Vizitatorii pot explora, cu sprijinul dioramelor artistice dedicate celor trei personalități, modul în care cultura tradițională informează și clădește noțiuni devenite astăzi indispensabile pentru dezvoltarea pe termen lung, într-un mod sustenabil. Dioramele și lucrarea „Culegătorul”, amplasată pe peluza de la intrarea în muzeu, propun un argument multidisciplinar în susținerea afirmației „dezvoltarea unei lumi durabile este un act cultural”.

Opera de o viață a celor trei vizionari a generat, în ultima sută de ani, valoroase puncte de plecare pentru noi priorități ale lumii actuale, de la economia ecologică sau economia circulară la preocuparea pentru epuizarea resurselor. Trecerea la un trai în armonie cu Planeta presupune înțelegerea și asumarea principiilor dezvoltării unei societăți durabile, iar schimbarea comportamentelor este facilitată de cultură. Prin realizările lor, aceste trei personalități au marcat epocile în care au trăit, dar anvergura lor a depășit-o pe cea a României. Trecutul cultural devine astfel o resursă pentru viitor, restabilind ceva din încrederea pierdută a românilor, de a participa la destinul comun al omenirii.

Expoziția poate fi vizitată până pe 30 septembrie 2020 la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”. Mai multe informații despre expoziție și cei trei precursori găsiți aici: https://traditiicreative.ro/precursori/

Evenimentul este organizat de DC Communication, în colaborare cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 și Muzeul Național de Istoria Naturală Grigore Antipa.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use