Bring Plastics for Recycling, Get a Reusable Shopping Bag

Vodafone Turkey aims to promote reusable shopping bags instead of plastics with a company event and to raise awareness of employees on recycling for a sustainable life and responsible consumption.

Plastics become a part of our daily lives and plastic pollution is a huge matter all around the world. Vodafone Turkey would like to draw attention to increase in plastic pollution in the eyes of its employees and to promote recycling by organizing an event in its premises in World Environment Day, 5 June. In this event, employee who brings plastics from their houses for recycling will get a reusable shopping bag. The aim of the event is to raise awareness of employees on recycling for a sustainable life and responsible consumption.Plastikler günlük hayatımızın bir parçası haline gelmişken, plastik kirliliği de tüm dünyada ele alınan çok büyük bir konu. Vodafone Türkiye, çalışanlarının gözünde plastik kirliliği artışına dikkat çekmek ve tesislerinde 5 Haziran Dünya Çevre Gününde düzenleyeceği etkinlikle geri dönüşümü teşvik etmek istiyor. Bu etkinlikte, geri dönüşüm için evlerinden plastik atıklarını getiren her bir çalışana, tekrar kullanılabilir alışveriş çantası hediye edilecek. Etkinliğin amacı, çalışanların sürdürülebilir yaşam ve sorumlu tüketim için geri dönüşüm konusunda bilinçlendirilmesi, alışverişlerinde plastik torbalar yerine tekrar kullanılabilir bez çantalara yönlendirilmesi, bu yöndeki farkındalığın artmasıdır.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use