Briefing on sustainable development for Ministry of Justice

Education on sustainable developmen, sustainable reports and how to travel organize events and meetings on a green and sustainable way.

Ministry of Justice’s sustainable Development morning coffee for the staff. The event will present sustainable and responsible travel, meetings and event practices. A panel discussion on responsibility reports produced by the Ministry and its administrative branch and how the sustainable development priorities of the Ministry of Justice will be taken into account in the preparation of the next Government Programme.Oikeusministeriön kestävän kehityksen aamukahvit henkilöstölle. Tapahtumassa esitellään kestävät ja vastuulliset matkustus, kokous ja tapahtumakäytännöt. Paneelikeskustelu ministeriön sekä hallinnonalan vastuullisuusraporteista sekä miten oikeusministeriön kestävän kehityksen painopisteet huomioidaan tulevassa hallitusohjelmavalmistelussa.  

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use