Brand Audit

Within the global Break Free From Plastic movement we are inviting organizations and individuals to join the Brand Audit to help identify the most polluting companies.

Within the global Break Free From Plastic movement, which strives to reduce plastic pollution, we are for the third year in a row inviting organizations and individuals to identify companies in brand audits.

You can collect and do the waste inventory on the shore, along rivers, near your school or company. You can even do the brand audit at home and analyze the waste in your packaging containers. Every piece of information counts, because only in this way we can effectively persuade manufacturers to change their mindsets, technologies and practices. Slovenian data will be combined with global data and will be used for action at both local and international levels.V sklopu globalnega gibanja Break Free From Plastic, ki si prizadeva za zmanjšanje plastičnega onesnaževanja, že tretje leto zapored vabimo organizacije in posameznike k popisu blagovnih znamk.

Odpadke lahko pobirate in popisujete na primer na obali, ob rekah, v bližini vaše šole ali podjetja. Popis lahko opravite celo doma in analizirate odpadke v vaših zabojnikih za embalažo. Vsak podatek šteje, saj lahko le na ta način učinkovito nagovorimo proizvajalce k spremembi miselnosti, tehnologij in praks. Slovenski podatki bodo združeni z globalnimi in bodo služili za ukrepanje tako na lokalni kot mednarodni ravni.


Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use