BLACK SEA FISH FESTIVAL – Culinariada – Practical sustainable gastronomic education for healthy eating among young people and combating food waste

Black Sea Fish Festival is an educational event, meant to bring to the fore the importance of knowing raw materials, the traditional way of cooking, but also contemporary approaches.

Culinariada – Practical sustainable gastronomic education for a healthy diet among young people and combating food waste within the Sustainable Fish Festival or Black Sea Fish Festival is an educational event, intended to bring to the fore the importance of knowing raw materials, the traditional way of cooking, but also contemporary approaches.

This event has the mission of pursuing the objective of the European Education Area to develop a genuine European learning area, in which inclusive and high-quality education and training is not hindered by borders and which aims to remove obstacles to the recognition of acquired qualifications and work towards a seamless cross-border validation of the outcomes of training and lifelong learning activities. With this aim, we want to promote Quality Education in Vocational Schools.Culinariada – Educație gastronomică sustenabilă practică pentru o alimentație sănătoasă în rândul tinerilor și combaterea risipei alimentare din cadrul Festivalul Pestelui Durabil sau Black Sea Fish Festival este un eveniment cu caracter educativ, menit sa aducă in prim plan importanta cunoașterii materiilor prime, modul de gătire tradițional, dar și abordările contemporane.

Prezentul eveniment are misiunea de a urmarii îndeplinirea obiectivului Spațiului european al educației de a dezvolta un veritabil spațiu european al învățării, în care educația și formarea incluzivă și de înaltă calitate să nu fie împiedicată de frontiere și care să vizeze înlăturarea obstacolelor din calea recunoașterii calificărilor dobândite și să acționeze în direcția unei validări transfrontaliere fără probleme a rezultatelor activităților de formare și de învățare pe tot parcursul vieții. Prin acest deziderat ne dorim promovarea Educației de Calitate în Școala Profesională

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use