BioBlitz Burgas 2016

BioBlitz Burgas 2016 will be the first BioBlitz to be held in Bulgaria. The location is the Eco Reserve Vaya near the shore of Lake Vaya (Burgas Lake) near Dolno Ezerovo – important wetlands.

BioBlitzBurgasOne day outdoors, dedicated to biodiversity and sustainable development!BioBlitsBurgas (BioBlitzBurgas) is an event that focuses on finding and identifying as many species of flora and fauna as possible in one day near one of the most beautiful Bulgarian lakes Vaya-located to the town of Bourgas.The initiative will be held on June 4, 2016 on the shores of Lake Vaya (Burgas Lake) next to Dolno Ezerovo living area.Each participant will be given a kit of hat, survey form, white sheets, pen and T-shirt. For all nature lovers will be organized a free visit and lecture by experts – botanists and zoologists, to learn more about the techniques of fieldwork, habits, behaviour and life cycle of organisms that inhabit Vaya Lake and its surroundings and how to identify plants, birds and animals near them, including in urban environments.Един ден на открито, посветен на биоразнообразието и устойчивото развитие! БиоБлицБургас 2016 (BioBlitzBurgas 2016) е събитие, което се фокусира върху намирането и идентифициране на най-много видове от флората и фауната в рамките на един ден край едно от най-красивите български езера - Вая, намиращо се до град Бургас. Инициативата ще се проведе от 14.00 ч. на 04 юни 2016 г. на брега на езерото Вая (Бургаско езеро) между кварталите Долно и Горно Езерово, гр. Бургас. Сборният пункт е определен при бариерата на рибовъдно стопанство Вая (вж. картата), където на всеки участник ще бъде даден комплект шапка, форма за проучване, химикал и тениска. За всички любители на природата ще бъдат организирани безплатно посещение и лекция от експерти-ботаници и зоолози, за да научат повече за техниките на теренните проучвания, навиците, поведението и жизнения цикъл на организмите, които обитават езерото Вая и околностите му, както и как да откриват растенията, птиците и животните близо до тях, включително в градска среда.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use