Bessemerfesten Reuse – recycle

A municipal event in Hofors. We are planning to have a information Campaign and a workshop.

Gästrike återvinnare, the association of municipalities is a known actor in the environmental sector and we are now working with our main goals for minimizing waste, sorting waste specially the food waste for biogas produktion. We will attend the event and having information, workshops and competitions.Gästrike återvinnare, kommunalförbundet med ansvar för avfallet i regionen och en av de drivande krafterna i kommunerna för en hållbar framtid kommer att finnas på plats i Hofors för att informera, genomföra workshops och tävlingar för att slå ett slag för att vi ska minimera avfallsmängderna och bli bättre på att sortera.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use