Baltic TRAM Meeting Dedicated to the Open Call for EU-based SMEs

Baltic TRAM project representatives will meet in Kraków to discuss the project implementation progress, including the results of Baltic TRAM open call offered to EU-based SMEs.

The Baltic Transnational Research Access in the Macroregion (TRAM) project offers companies free access to state-of-the-art analytical research facilities across the Baltic Sea Region, providing technical and scientific expertise to help solve challenges associated with developing new products or services.

The overall objective is to boost innovation, secure the implementation of smart specialisation strategies, and encourage entrepreneurship by supporting small and medium-sized enterprises.

All EU-based SMEs interested in engaging in the Baltic TRAM open call are invited to familiarise with the description and application forms available in English on the project website and in Polish on the website of the European Territorial Cooperation and European Neighbourhood Instrument. The earlier publications demonstrate the wide expertise housed by the Baltic TRAM network of Industrial Research Centres.Projekt “Baltic Transnational Research Access in the Macroregion (TRAM)” oferuje firmom bezpłatny dostęp do najwyższej klasy analitycznych ośrodków badawczych w Regionie Morza Bałtyckiego zapewniając wiedzę naukowo-techniczną pomagającą w pokonywaniu wyzwań związanych z rozwojem nowych produktów i usług.

Celem nadrzędnym jest stymulacja innowacyjności, zabezpieczenie wdrażania strategii inteligentnych specjalizacji oraz promowanie przedsiębiorczości poprzez wspieranie małych i średnich firm.

Zapraszamy wszystkie firmy mające siedzibę na terenie Unii Europejskiej do zapoznania się z naszą ofertą oraz formularzem aplikacyjnym które można znaleźć w wersji angielskiej na stronie projektu oraz w wersji polskiej na stronie Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego instrumentu Sąsiedztwa. Wcześniejsze publikacje pokazują szeroką wiedzę ekspercką, którą posiada sieć Centrów Badań dla Przemysłu Baltic TRAM.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use