Aruteluõhtu: Kas sõna on vaba?

Discussion Evening: Is the Word Free?

On 23th May, the Estonian Human Rights Center will organize a discussion evening at the Club of Different Rooms. In the panel, opinion leaders and journalists discuss about different aspects of freedom.Eesti Inimõiguste Keskus korraldab 23. mail Erinevate Tubade Klubis aruteluõhtu sõna- ja meediavabadusest. Paneelis arutlevad arvamusliidrid ja ajakirjanikud sõna- ja arvamusvabadusest olulisusest ja selle eri ilmingutest ühiskondlikus kontekstis. Arutelus osalevad ajakirjanik Vilja Kiisler, Müürilehe sotsiaaliatoimetaja Henri Kõiv, Ekspressi ajakirjanik Mikk Salu ning Vaba Lava juht, endine juhtivprokurör Steven-Hristo Evestus. Arutelu modereerib Eesti PEN-klubi president Kätlin Kaldmaa.


Väljendusvabadus on tähtis inimõigus, mis on vajalik demokraatliku ühiskonna olemasoluks. See võimaldab ideede, arvamuste ja informatsiooni vaba vahetust ja aitab ühiskonna liikmetel kujundada oma arvamusi avaliku tähtsusega teemadel. Väljendusvabadus teenib avaliku mõttevahetuse huve, toetades vaba ja sõltumatut ajakirjandust, informeeritud kodanikkonda ja riigi läbipaistvat toimimist. Meedia informeerib ühiskonda avalikku huvi pakkuvatel teemadel ja loob olulise platvormi avalikuks mõttevahetuseks, kontrolliks ja kajastamiseks. Seega peetakse sõltumatut meediat ja kvaliteetajakirjandust demokraatliku ühiskonna „vahikoeraks“.


Sündmusel tutvustame ka Balti riikide koostöös loodud Inimõiguste giidi uusi peatükke. Inimõiguste giid sisaldab ka põhjalikku väljendus- ja meediavabaduse teemalist peatükki.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use