Adhesió a la Declaració de Barcelona

Les institucions organitzadores del X WCCE que va tenir lloc a Barcelona del 1 al 5 d’octubre de 2018, s’adhereixen a la Declaració de Barcelona.

The undersigned institutions, organizers of the 10th WCCE that took place in Barcelona between 1 and 5 October 2017, adhere to the Declaration of Barcelona issued by the representatives of the promoters of the congress. We understand that, in solving the major global challenges identified in the areas of water supply, energy production, food supply and health care provision, professionals and companies in the field of chemical engineering undertake the responsibility of working to ensure the use of technology for the progress of society. By adhering to this declaration, we highlight our commitment and the desire to articulate the actions within our reach to spread the declaration and ensure its translation into specific actions within our respective scopes of action.Les institucions signants d’aquest document, organitzadores del X WCCE que va tenir lloc a Barcelona del 1 al 5 d’octubre de 2017, s’adhereixen a la Declaració de Barcelona proclamada pels representants de les entitats promotores del Congrés. Entenem que en la resolució dels gran reptes globals identificats en els àmbits del subministre d’aigua, producció d’energia, subministre d’aliments i health care, els professionals i empreses de l’àmbit de l’enginyeria química tenim la responsabilitat de treballar per posar la tecnologia al servei de la societat.

 

Amb aquesta adhesió posem de relleu el nostre compromís i la voluntat d’articular les accions al nostre abast per difondre la Declaració i aconseguir que es tradueixi en accions concretes en els nostres respectius àmbit d’actuació.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use