Cogeneration Congress 2019

The Congress adresses sustainable development issues in the heat and cogeneration sector.

The Congress focuses on all the sustainable development aspects in the heat and cogeneration sector in Poland. Cogeneration is the most effective and efficient way to produce both the energy and heat for inhabitants. Additionally, it is the most efficient way to fight low emission and smog in the cities across Poland thus contributing to the sustainable development.Kogeneracja jest najbardziej efektywnym sposobem wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wpisującym się w politykę zrównoważonego rozwoju państwa. Ciepło z kogeneracji dostarczane poprzez sieci ciepłownicze to najlepszy sposób na walkę z niską emisją i smogiem w polskich miastach, zapewniający ich mieszkańcom bezpieczeństwo energetyczne i komfort życia.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use