“The great autumn forest planting trees” “Wielkie jesienne sadzenie lasu”

On the website: www.wipsowo.olsztyn.lasy.gov.pl you will find information about the location where we are planting together the forest on a mantioned day.

We would like to invite everyone willing to plant a forest. Planting takes place daily (on working days) until 30/09/2021. At 09:00 we provide informations about forest management and provide instructions. It is a great integration and learning about the work of Polish foresters.

On the website: www.wipsowo.olsztyn.lasy.gov.pl you will find information about the location where we are planting together the forest on a mantioned day.Mamy przyjemność zaprosić wszystkich chętnych na sadzenie lasu. Sadzenie odbywa się codziennie (w dni robocze) do 30.09.2021. O godzinie 09:00 przekazujemy informacje o gospodarce leśnej oraz udzielamy instruktażu. Jest to świetna integracja oraz poznanie pracy polskich leśników.

Na stronie internetowej: www.wipsowo.olsztyn.lasy.gov.pl znajdziesz informację o lokalizacji powierzchnie na której wspólnie sadzimy las w danym dniu.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use