Education and training to external and internal stakeholders

We will hold several trainings and workshops on sustainable development under this year´s ESDW, with the aim of increasing the knowledge of our retailers and partners, as well as our employees.

Sustainability is a natural and integral part of our business that will permeate everything Dafo does today and in the future. Dafo strives to be a responsible employer, citizen and economic actor, which actively contributes to the Sustainable Development Goals.

In our quest to accelerate sustainability issues, we will now train our internal and external stakeholders in sustainability and Agenda 2030 during this year’s ESDW. We will hold several trainings and workshops with the aim of increasing the knowledge of our retailers and partners, as well as our employees. In the spring of 2022, we formed a network of internal sustainability ambassadors who will assist Dafo during this years ESDW. The training for our retailers and partners will take place digitally, while the workshop with our employees will take place physically on site in our premises.Hållbarhet är en naturlig och integrerad del av vår verksamhet som ska genomsyra allt Dafo gör idag och i framtiden.  Dafo strävar efter att vara en ansvarstagande arbetsgivare, samhällsmedborgare och ekonomisk aktör, som aktivt bidrar till de globala hållbarhetsmålen. 


I vårt strävan att accelerera hållbarhetsfrågorna kommer vi nu att utbilda våra interna och externa intressenter i hållbarhet och Agenda 2030 under årets ESDW. Vi kommer att hålla i flera utbildningar och workshop med syfte att öka kunskapen hos våra återförsäljare och partners, såväl som hos våra medarbetare. Vi har under våren 2022 bildat ett nätverk av interna hållbarhetsambassadörer som kommer att bistå Dafo under ESDW. Utbildningen till våra återförsäljare och partners kommer att ske digitalt, medan workshopen med våra medarbetare kommer att ske fysiskt på plats i våra lokaler.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use