Tydzień Zrównoważonego Rozwoju w Ośrodku Edukacji Leśnej “Centrum Zarządzania Łęgami” w Czeszewie

Podczas org. tygodniowej akcji pod szyldem Tydzień Zrównoważonego Rozwoju, zostaną przeprowadzone zajęcia edukacyjne dla uczniów z zaproszonych pobliskich szkół podstawowych z Czeszewa oraz Orzechowa.

Classes will be conducted for 5 groups of students from selected local schools. The classes will focus on sustainability in forestry. Particular attention will be paid to the issues of forest littering, animal species protection, water and local forest protection, hunting and wood production and harvesting.Zajęcia będą przeprowadzone dla 5 grup uczniów z wybranych lokalnych szkół. Podczas zajęć będzie poruszana tematyka zrównoważonego rozwoju w leśnictwie. Szczególną uwagę skierujemy dla problematyki zaśmiecania lasów, ochrony gatunkowej zwierząt, ochrony wód i lokalnych lasów łęgowych, łowiectwa oraz produkcji i pozyskania drewna.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use