Tydzień Zrównoważonego Rozwoju w Domu pod Cisem

20-26 września 2021 obchodzimy Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju, z tej okazji zapraszamy na wydarzenia organizowane w Domu pod Cisem

September 20-26, 2021, we celebrate the European Week of Sustainable Development. We invite you to be a part of this event in our Dom pod Cisem. We organize: Repair cafe – 21 September at 15:00-19:00,

Eco-shopping bag sewing workshops – 22 and 24 September at 16.00 – 19.00, Exchanger – 25 September at 11:00 – 13:00. More information regarding these events will be in further posts.20-26 września 2021 obchodzimy Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju, z tej okazji zapraszamy na wydarzenia organizowane w Domu pod Cisem:

- Kawiarenka naprawcza - 21 września godz. 15.00 - 19.00

- Warsztaty szycia eko-toreb na zakupy - 22 i 24 września godz. 16.00 - 19.00

- Wymiennik - 25 września, godz. 11.00 - 13.00

Więcej informacji o tych wydarzeniach: www.facebook.com/dompodcisem

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use