Zrównoważony rozwój szansą dla przyrody i człowieka

Projekt skierowany do uczniów szkoły podstawowej.

W ramach projektu zostaną zrealizowane:

– Prezentacja multimedialna przedstawiona podczas lekcji biologii pt. „Zagrożenia dla ekosystemu leśnego Beskidu Żywieckiego” – (klasa 5-6).

– Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne – zbieranie śmieci (klasa 4).

– Wyjaśnienie idei zrównoważonego rozwoju. Przykłady na właściwe przekształcanie otoczenia. Omówienie zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego gospodarowania zasobami środowiska – wyjście w teren – przełęcz Przegibek w Beskidzie Żywieckim (klasa 5-6)

– Zachęcenie uczniów do aktywnego wypoczynku – Wyjście na ścieżki rowerowe w miejscowości Sopotnia Mała (klasa 4).Pomimo ogromnego rozwoju cywilizacyjnego, przyroda ma istotny wpływ na życie człowieka. Przekształcając otoczenie powinniśmy starać się, aby miało to jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use