Ładzice dla czystego klimatu

Ładzice dla czystego klimatu – to seria edukacyjnych warsztatów dla młodych ludzi. Podczas spotkań uczniowie szkół dowiedzą się, jak dbać o czyste powietrze i segregować śmieci.

Ładzice for a Clean Climate – is a series of educational workshops for young people. During the meetings, school students will learn how to take care of clean air and segregate rubbish.Ładzice dla czystego klimatu - to seria edukacyjnych warsztatów dla młodych ludzi. Podczas spotkań uczniowie szkół dowiedzą się, jak dbać o czyste powietrze i segregować śmieci.Zrozumieją także, że w walce o zdrowszy klimat należy zacząć od siebie - poznają zatem proste sposoby na zmianę nawyków. Dowiedzą także, dlaczego Agenda 2030 jest taka ważna dla przyszłych pokoleń.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use