CSR Week at BNP Paribas Bank Polska

CSR Week is an initiative of BNP Paribas Bank Poland organized for 4 years and aimed at dissemination and promotion of knowledge about sustainable development among employees of our organization.

During the CSR week we promote our approach to sustainability and Bank contribution to the realization of SDGs as well as we encourage employees for engagement in positive changes. It is the action by which we teach ourselves and others how small changes in everyday habits can affect not only the condition of the natural environment, but also the better quality of life for each of us. Various events related to the celebration of CSR Days encourage our employees to take their own initiatives related to social responsibility. Please find more information about previous editions CSR reports: https://www.bnpparibas.pl/csr/raporty-csr

For 2019 we are planning: well being days; workshops of first aid; workshops about bee in city; inspirational speech of famous activists; safe driving academy; meeting with social start-ups; bone marrow donor action. The week will be held in 3 cities where the Bank’s head offices are located: Warsaw, Cracow, Ruda Śląska.W ciągu Tygodnia CSR promujemy wkład Banku w realizację SDG, a także zachęcamy pracowników do angażowania się w pozytywne zmiany. Jest to działanie, dzięki któremu uczymy siebie i innych, jak drobne zmiany w codziennych nawykach mogą wpływać nie tylko na stan środowiska naturalnego, ale także na lepszą jakość życia każdego z nas. Różne wydarzenia związane z obchodami Dni CSR zachęcają naszych pracowników do podejmowania własnych inicjatyw związanych z odpowiedzialnością społeczną. Więcej informacji znajduje się w naszym Raporcie CSR: https://www.bnpparibas.pl/csr/raporty-csr Na rok 2019 planujemy: dni dobrego samopoczucia, warsztaty pierwszej pomocy, warsztaty na temat pszczelarstwa w mieście, inspirujące przemówienie znanych działaczy, akademię bezpiecznej jazdy, spotkanie z startupami społecznymi, akcję dawcy szpiku kostnego. Tydzień realizowany będzie w 3 miastach gdzie znajdują się centrale Banku: Warszawa, Kraków, Ruda Śląska.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use