Wrocław Nie Marnuje

W ramach Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, w Urzędzie Miejskim Wrocławia zostanie przeprowadzona pilotażowa rezygnacja z pojemników na odpady w pokojach pracowników przy ul. Hubskiej oraz Świdnickie

Wroclaw has launched its Zero waste campaign – “Wroclaw doesn’t waste”. The city’s campaign is the response to the circular economy demand. The idea of these activities in the city is to provide knowledge to residents about reuse, repair, renovation and recycling of materials and products and finally how to reduce waste or turn it into resources.  As part of the campaign, a website has been created which shows where to find local flea markets or places where we can leave food, clothes, toys etc. that someone else can take for free. The map also includes restaurants and cafes that follow the “zero or less waste” principles. Each place that officially joins the campaign will receive a door sticker with the campaign partnership logo.

Link to the page: https://www.wroclaw.pl/nie-marnuje. One of the elements of the “Wroclaw doesn’t waste”. As part of the Sustainable Development Week, and also as a manifestation of building ecological awareness, empty jars will be collected in four buildings of the Municipal Office of Wrocław. They will be used in foodsharing and electronic waste. Each employee who brings electronic waste will receive a reusable bag. During the electronic waste collection, each person will be able to talk with the environmental educator and find out why segregating waste is important. What should be done with such waste as expired medicaments, electro-waste, bulky waste. Additionally, waste bins will be removed from the rooms of employees at Hubska and Świdnicka streets. Thanks to this, the number of used plastic bags will be smaller.Zbiórka elektroodpadów to jedno z działań w ramach kampanii „Wrocław Nie Marnuje”. Kampania miejsca to wyjście miasta naprzeciw koncepcji gospodarki obiegowej, która opiera się na ponownym wykorzystywaniu, naprawianiu, odnawianiu oraz recyklingu materiałów i produktów, w celu redukcji ilości powstających śmieci i zamiany ich w zasoby.

W ramach akcji Wrocław Nie Marnuje powstała strona internetowa „Wrocław Nie Marnuje” - https://www.wroclaw.pl/nie-marnuje, wraz z mapą, na której mieszkańcy mogą znaleźć miejsce, gdzie można oddać żywność, książki, odzież, zabawki oraz zlokalizować pchle targi, lokale promujące zasady „zero waste” i dowiedzieć się, gdzie można napić się kranówki. Każdy lokal, który dołączy do kampanii i wprowadzi zasady niemarnowania otrzymuje nalepkę na drzwi z logotypem partnerstwa kampanii.

Jednym z elementów kampanii realizowanych w ramach Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, jest pilotażowa rezygnacja z pojemników na odpady w pokojach pracowników urzędu przy ul. Hubskiej oraz Świdnickiej. Dzięki temu zostanie zredukowana liczba zużywanych worków foliowych. Zbiórka elektroodpadów, która zostanie przeprowadzona w czterech budynkach urzędu miejskiego to budowa świadomości ekologicznej wśród pracowników tychże jednostek. Podczas zbiórki zbierane będą również puste słoiki, które zostaną wykorzystane w foodsharingu. Potrawy w tych słoikach trafią np. do lodówek społecznych. Podczas akcji zbiórki elektroodpadów będzie można także skorzystać z rozmowy z edukatorką ekologiczną oraz dowiedzieć się, dlaczego segregacja odpadów jest tak bardzo ważna. Co oznacza skrót PSZOK? Co należy zrobić z takimi odpadami jak przeterminowane leki, elektrośmieci, odpady wielkogabarytowe?

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use