Szkoła Podstawowa w Bebelnie na rzecz zrównoważonego rozwoju

W dniach od 20 do 24 września będziemy obchodzić w naszej szkole Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW).

From 20th to 24th of September will be held an European Sustainable Development Week in our school.

Students from Grade 4 will chat about ” Clean water and sanitation” from goal 6th. They will go to our local sewage farm i Wloszczowa.

The other goal 13th (climate action) will be taken by students from Grades 7 and 8. They will observe and measure the environment’s pollution in their town.

On the Civics lessons students from Grade 8 will know much more about Sustainable Developmnent making and presenting selected goals from the list, analysing examples from everyday life.

The whole week all students will go to school by bike.W dniach od 20 do 24 września będziemy obchodzić w naszej szkole Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW).

Uczniowie klasy czwartej będą rozmawiać na temat Celu 6: Czysta woda i warunki sanitarne. Pojadą na oczyszczalni ścieków my Włoszczowie.

Normalnie uczniowie klas VII i VIII opracują 13: Działania w dziedzinie klimatu. Następuje poprawa i badać zanieczyszczoną powietrze w swojej miejscowości.

Uczniowie klasy na lekcjach w ramach postępów w ramach postępu oraz prezentacje zjazdów w ramach rozwoju.

Przez cały tydzień nasi uczniowie szkoły będą przyjeżdżać.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use