Aim for tomorrow. Today!

During online event: “Aim for tomorrow. Today! the nationwide Good Goals consumer campaign will be launched. Cities, experts, NGOs and companies will inspire what can we do for SDGs!

During the online event: “Global Day of Action: Aim for tomorrow. Today!” the nationwide Good Goals consumer campaign will be launched. The aim of the campaign is to familiarize Polish consumers with the Sustainable Development Goals and encourage them to act on their behalf.

This year we will connect Poland thanks to cooperation of public, private and non government sectors! All this to encourage as many people as possible to act for the Goals!

During the event:

  •  The largest cities in Poland will show what they do for the Goals.
  •  Experts will tell you how we can most effectively work for the 2030 Agenda.
  •  NGOs will inspire you to act.
  •  Companies will present various ways of consumer education.

Be with us and learn how to act for SDGs!

Event will be held on Facebook, on 24th September 10.00 – 13.00. 24 września zapraszamy na wydarzenie online: „Światowy Dzień Działania: Celuj w jutro. Już dziś! #dobrecele”. Wydarzenie odbędzie się w g.10:00- 13:30 i będzie dostępne na Facebooku.


W wyjątkowej scenerii nastąpi inauguracja ogólnopolskiej kampanii konsumenckiej Dobre Cele. Celem kampanii jest zapoznanie polskich konsumentów z Celami Zrównoważonego Rozwoju, a następnie zachęcenie do działania na ich rzecz.


W tym roku połączymy Polskę dzięki wspólnemu działaniu sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego! Wszystko po to, aby zachęcić jak najwięcej osób do działania na rzecz Celów.


Podczas wydarzenia:

  •  Największe miasta w Polsce pokażą co robią na rzecz Celów.
  •  Eksperci i ekspertki podpowiedzą, jak możemy najefektywniej działać na rzecz Agendy 2030.
  •  Organizacje pozarządowe zainspirują do działania.
  •  Firmy zaprezentują najlepsze sposoby edukacji konsumenckiej.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use