Kamienie wiedzy

Organizatorem ESDW jest Nadleśnictwo Warcino i Urząd Miasta i Gminy w Kępicach. Impreza edukacyjna kierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Finał 1.06 w Dniu Dziecka.

Already on May 30, hidden places contain colorful signs and certificates of an ecological organization for the benefit of the natural environment. On 1.06 found stones are brought to the city square. Finders identify signs and log on stones and inform about the units they have collected and what they do about the institutions. Children will receive hats with the ESDW logo.Już 30 maja zostaną ukryte w miejscowości kolorowe kamienie, które będą zawierały znaki certyfikacji ekologicznej i loga instytucji działających na rzecz środowiska naturalnego. W dniu 1.06 znalezione kamienie przynoszone są na plac miejski. Znalazcy identyfikują znaki i loga na kamieniach i informują zgromadzonych co one oznaczają i czym zajmują się instytucje. Dzieci otrzymają czapeczki z logo ESDW.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use