Me and Sustainable Development Goals

We plan to organise a campaign aimed at informing students about The Sustainable Development Goals and promoting them among the school community.

We plan to organise a campaign aimed at informing students about The Sustainable Development Goals and promoting them among the school community. Within the week students (approximately 500 people) will present and discuss the ideas of 2030 Agenda. They will also choose the goals which they can address with their own activities, mainly related to changing of habits and routines. The last day of the Campaign will be the day of the Youth Climate Strike and students will declare their willingness to undertake some actions to help the environment. They will write down their declarations and display them on three large notice boards on the school corridors.Przeprowadzimy kampanię informacyjną wśród uczniów, której celem będzie poznanie i propagowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju. W trakcie tygodnia uczniowie (ok. 500 osób) zaprezentują i omówią założenia Agendy 2030. Wybiorą także te cele, w ramach których będą mogli realizować własne działania, głównie poprzez zmianę nawyków i przyzwyczajeń. W ostatnim dniu odbędzie się Młodzieżowy Strajk Klimatyczny - uczniowie zadeklarują działania na rzecz środowiska. Swoje zobowiązania zapiszą i przypną na 3 dużych tablicach na korytarzu szkolnym.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use