Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bebelnie będą brać udział w dniach 18-25 września w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju.

In the Primary School in Bebelno will take place the following activities as part of the European Sustainable Development Week:

– On September (Sep) 18, 8th grade students will come to school on bicycles and will go on a trip to the forest to clean the area designated by the Włoszczowa Forest District,

– from 21 to 25 Sep at school there will be classes with students from 1-8 grades, during which children learn about selected development goals, tests, posters, multimedia presentations, etc.

– during the Lessons about Society, a project will be implemented in which students will learn about the ideas and advantages of sustainable development and create ideas for implementing it in everyday life.W Szkole Podstawowej w Bebelnie w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju odbędą się następujące działania:

- 18 września uczniowie klasy VIII przyjadą do szkoły na rowerach i udadzą się na wycieczkę do lasu, aby posprzątać wyznaczony przez Nadleśnictwo Włoszczowa rejon,

- od 21 do 25 w szkole odbędą się zajęcia z uczniami klas I-VIII w czasie których dzieci poznają wybrane cele zrównoważonego rozwoju, będą wykonywać plakaty, prezentacje multimedialne, itp.

- w czasie lekcji Wiedzy o społeczeństwie będzie realizowany projekt, w którym uczniowie poznają idee i zalety zrównoważonego rozwoju oraz stworzą pomysły na realizowanie go w życiu codziennym.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use