Promotional and educational event „Writer’s Forest Run”

On June 1 will take place in the Nidzica Forest District – promotional and educational event „Writer’s Forest Run”. The Nidzica Forest District provides access to the area and prepares an exhibition.

 On the exhibition stand of Nidzica Forest District you can receive educational materials and information leaflets about the European Sustainable Development Week (ESDW). 

The main assumptions of the event:

• promotion sustainable development goals (SDGS)

• promotion of a healthy lifestyle,

• promotion open, peaceful societies,

• ensuring a healthy life

• promotion of the region and the Nidzica Forest District,

• dissemination in the society of knowledge about the forest environment and multifunctional and sustainable forest management,

• raising public awareness of rational and responsible use of all forest functions,

• building social trust for foresters’ professional activity

• promotion of respect for nature

200 people from all over Poland declared their participation in the event.Na stoisku wystawienniczym  Nadleśnictwa Nidzica można otrzymać materiały edukacyjne, ulotki informacyjne o Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju (ESDW) .

Główne założenia imprezy

• promocja celów zrównoważonego rozwoju (global action plan for people and planet SDGS)

• promocja zdrowego trybu życia,

• promocja otwartych, pokojowych społeczeństw,

• zapewnienie zdrowego życia

• promocja regionu i Nadleśnictwa Nidzica,

• upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym oraz o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej,

• podnoszenie świadomość społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z wszystkich funkcji lasu,

• budowanie zaufania społecznego dla działalności zawodowej leśników

• promocja szacunku do przyrody

W imprezie zadeklarowało udział 200 osób z całej Polski.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use